(1024 x 768)

 

 

 

In 2002-2003 gaf Dominiek een jaar lang les in Saint Michael’s High School
voor klassen van 60 tot 70 leerlingen van overwegend 16-17-jarigen.

Door zelfstudie gaf hij er in het Engels Filippijnse geschiedenis, godsdienst en Engels. Het enthousiasme, de nieuwsgierigheid en de dankbaarheid
van de leerlingen waren een stimulans om er dagelijks flink tegenaan te gaan:
van ’s morgens 7 uur in de ziedende hitte tot in de late namiddag.

De school heeft toffe leerkrachten die, onderbetaald als ze waren,
het idealisme niet onder stoelen of banken staken.
Leerboeken werden vaak gebruikt door 2 leerlingen,
deftige land- of historische kaarten waren onbestaande,
recent onderzoeksmateriaal was niet voorhanden…
 

 

In Knokke-Heist waren enkele ouders van oud-leerlingen benieuwd
naar onze motivatie om België zomaar een jaar achter ons te laten.
Al bij de start van het lesgeven, ontstonden in onze thuisbasis
spontane kleine acties zoals culturele avonden,
talentenjachten en barbecues.
Er werd een band geschapen tussen de Filippijnen en België
en meer bepaald met Knokke-Heist
dat zich ontpopte tot de nieuwsgierige vriend
van de vaak naamloze Filippino.
 

Tot op vandaag geeft Vriendschap voor de Filippijnen de opdracht
aan plaatselijke werklui om schoolmateriaal te maken en zo de faciliteiten
en het studieklimaat te versterken. Hierdoor krijgen de leerlingen
beter onderwijs met eigentijds materiaal.


En de lokale bevolking wordt er indirect ook beter van.
Door wat aanzetten van ons worden er kansen geschapen
om de eigen plannen zelf waar te maken.

 

 

De straatjongeren

Drinkbaar water

De toekomst